STIPEND

Etter innstilling fra Stipendkomiteen for Norske Billedkunstnere tildeles Siw Lurås BKHs kunstnerstipend for seniorkunstnere for 2023.