SIW LURÅS

Det vilar någonting fördolt över Siw Lurås bilder. Det är som om de ruvar på en hemlighet som vägrar låta sig avslöjas. Budskapet blir just detta, att allt inte heller bör demaskeras. Det viktiga är ändå att hennes bilder fungerar även om de står kvar som kryptiska meddelanden.

De tecken hon ristar in (det grafiska gör sig påmint) kors, rektanglar kan inte heller alltid förklaras i traditionell mening. Hon arbetar med en återhållen färgskala där dova jordfärger läggs på med palettkniv. De landskap som tonar fram kan både ha en yttre och en inre koppling, det är öde, tomt, ömsom växande, skiftande. Det är framför allt ett inre tillstånd av känslor och stämningar som gestaltas

För Siw Lurås är källan till inspiration sprungen ut av det inre.

Agneta von Zeipel, Curator Konsthallen Bohusläns Museum